Har du byttet eller solgt bil?

  • Byttet bil: Flytt brikken over i den nye bilen og endre bilnummer på avtalen.

  • Solgt bil: Skal du ikke ha ny bil, ta ut brikken og fjern bilnummer på avtalen.

Dette for å unngå at du blir belastet for passreinger foretatt av ny bileier.

 

 

 

Om bompengeanlegget

Anlegget består av tre bomstasjoner; Handeland på E39 mellom Lyngdal og Kvinesdal, Kollevoll på fylkesveg 43 mellom Lyngdal og Farsund og ved Gjervollstad på fylkesveg 465. Det er innkreving hele døgnet alle dager.

Bomstasjonene er automatiske. Du skal ikke stoppe ved passering, men bare kjøre rett gjennom. Har du AutoPASS, belastes avtalen din for passeringene dine. Har du ikke AutoPASS får du faktura i posten.

Bompengene skal delvis finansiere utbyggingen av Listerpakken, som består av ni små og store vegprosjekter.

 

Kart over Listerbommene

 

 

 

 

 

 

Nytt bankkontonummer for Lister Bompengeselskap AS fra 01.04.2014
3201 65 82785
Faktura pr. e-post
Faktura pr. e-post
Agder Bomdrift AS - Ny driftsoperatør fra 01.07.2013
Ny driftsoperatør fra 01.07.2013